Directe Toegangelijkheid Oefentherapie (DTO)

Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar oefentherapie Mensendieck en/of Cesar zonder verwijzing van uw (huis)arts. DTO maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Het geeft u als patiënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door uw fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie.

Screening
Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts, zal eerst een screening plaatsvinden. Door het uitvoeren van deze screening komt naar voren of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut u adviseren alsnog naar uw huisarts te gaan. Directe toegankelijkheid geldt voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn.

Vergoeding
Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.

<18 jaar
De eerste 9 behandelingen voor oefentherapie worden vergoed. Wanneer u voor deze indicatie nog behandelingen nodig heeft, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Als er sprake is van een chronische aandoening, dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

>18 jaar
Oefentherapie wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering als er sprake is van een chronische aandoening. Wanneer er sprake is van een chronische aandoening zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze vanuit de aanvullende verzekering vergoed (indien u aanvullend verzekert bent). De behandelingen die u daarna nodig heeft worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg). Wanneer u dus geen chronische aandoening heeft, zal u een aanvullende verzekering nodig hebben voor vergoeding van oefentherapie.